Chuang Chih-Yuan

SKU: chuang-chih-yuan

Krótki opis

Rubbers: TENERGY 64. Blade: Carbon-|

Description

Chuang Chih-Yuan ist ein Butterfly-Spieler. Rubbers: TENERGY 64. Blade: Carbon-|