Jiang Huajun

SKU: jiang-huajun

Krótki opis

Rubbers: TENERGY 05, SPEEDY P.O. Blade: |

Description

Jiang Huajun is a Butterfly Player. Rubbers: TENERGY 05, SPEEDY P.O. Blade: |