ITTF Development Program


W 1999 roku kiedy kończył się dwudziesty wiek, liczba państw członkowskich ITTF wynosiła 180, a już w 2012 osiągnęła poziom 215 i nadal rośnie.

W obecnym stuleciu zawiązało się 32 nowych federacji narodowych tenisa stołowego. Głównym celem rozpoczętego w 1999 roku Programu Rozwoju ITTF było promowanie tenisa stołowego jako sportu globalnego i zachęcenie jak największej ilości ludzi do uprawiania go. Ściśle współpracując z Federacjami Kontynentalnymi i ruchem olimpijskim, cel ten został osiągnięty w każdym aspekcie.

Teraz, ponad dekadę później, przeprowadzanych jest ponad 100 kursów rocznie, które zapewniają ciągły wzrost popularności tenisa stołowego. Wnioski jakie wynikają z trwającego programu wskazują, że zasoby ludzkie nie zostały w pełni wykorzystane, szkolenia zapewniają odpowiednią wiedzę, ale wzrost jest hamowany przez brak sprzętu. W tej sferze Butterfly odgrywa główną rolę, ale również wspiera program w każdy inny sposób, także przy pomocy rządowej państw, które nie mają wyspecjalizowanych instytucji, a zainteresowanie tenisem stołowym dopiero się kształtuje. Ponad 30 państw rocznie otrzymuje wsparcie sprzętowe w ramach Programu Rozwoju ITTF, a producentem tego sprzętu jest Butterfly.

Organizowane kursy mają szeroki zakres od szkoleń trenerskich, przez sędzowskie, po instruktażowe dotyczące organizacji imprez. Żadna prośba czy zapytanie nie pozostają bez odpowiedzi, zarówno ze strony ITTF, jak i Butterfly. W grudniu 2004 kiedy tsunami uderzyło w wybrzeża południowo-wschodniej Azji i w marcu 2011 kiedy ta sama tragedia dotknęła Japonię, logo Butterfly również pojawiało się na kartonach z pomocą. Widok dzieci w takich miejscach jak Sri Lanka dumnie noszących ubrania z motylkiem, śmiejących się, szczęśliwych i bezpiecznych, może wzruszyć do łez.

Aktywne uczestnictwo Butterfly w Programie Rozwoju ITTF jest zgodne z zasadami i polityką firmy ustaloną przez jej założyciela Hikosuke Tamasu, który przeżył horror wojny i widząc jej skutki starał się wprowadzić radość i nadzieję do zniszczonego świata, także poprzez dostarczanie sprzętu sportowego. Wiele lat później, Butterfly w ślad za tą ideą Hikosuke Tamasu przyłączył się do Programu Rozwoju ITTF. W 2012 roku tylko osiem krajów posiadających swoje narodowe Komitety Olimpijskie nie przyłączyły się do ITTF, a liczba ta będzie spadać.